Finansal Okur Yazarlık

Finansal Okur Yazarlık

Finans departmanı, işletmenin temel ihtiyaçları karşılamakla birlikte, tedarikçiler, kamu / yasal ödemeler, banka / finans kurum ödemeleri ve diğer kişi / kurumlara yapılacak ödemeleri de karşılamakla yükümlüdür. Bunu yaparken alacakların tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli finansman tutarını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ülke ve sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda planlamaların çoğu zaman aksadığı görülmektedir.

 

Firmalar bu gibi durumlarda dış kaynağa ihtiyaç duymakta ve bu kaynağı da genellikle banka veya finans kurumlarından sağlamaktadır. Dış kaynağın düzenli ve sorunsuz olarak kullanılabilmesi için finans kurumları ile iyi ilişkiler kurulması ve kredi limitlerinin her zaman hazır bulunması yaşanabilecek sürpriz tahsilat sorunlarının aşılmasında çok önemlidir.

 

KOBİ’lerin büyük çoğunluğunda, yüksek personel maliyeti nedeniyle Finans Müdürü rolünü KOBİ sahibi üstlenmektedir. Bu süreçte, işletmesini yönetmeye ve büyütmeye ayıracağı zamanın önemli kısmını finans işlerinin yönetimi ve takibine ayırmaktadır.

 

Finansal okuryazarlık, sadece finans departmanları değil tüketicinin paranın kullanımında ve yönetiminde bilgiyle değerlendirme yapmasını ve finansal araçların seçiminde etkili ve rasyonel kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. Başka bir ifade ile bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirme ve bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğidir.

 

Nüfusu her geçen gün artmakta olan dünyamızda doğal kaynaklarda yaşanan yetersizlikler sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin yayılması tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön sıralarda yer almaktadır.

 

Bu nedenle bireyleri eğiterek paralarını nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmelerini sağlamak oldukça önemlidir.

Firmamız, KOBİ‘lerin ihtiyacı olan Finans Müdürü pozisyonu ile ilgili outsource hizmet sağlayarak, firmanın yüksek maliyete katlanarak tam zamanlı çalıştıracağı personelden alacağı hizmet yerine, daha uygun maliyetle profesyonel finans yönetimi ve danışmanlığı hizmetinin verilmesini sağlamanın yanı sıra BİREYLERİ eğiterek paralarını nasıl yönetmeleri gerektiğini amaçlamaktadır.