Yazılım & Fizibilite

Yazılım ve Fizibilite Danışmanlık Hizmetleri

Fizibilite çalışması (etüdü) herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı bir çalışmadır. Danışmanlığımızca yapılacak bu çalışma, potansiyel bir iş fikrinin uygulanmasından önce yani yatırım kararı alınmadan önce yapılır ve nihai yatırım kararı alınca teşvik raporunun alınması bu teşvik raporu ile birlikte banka veya finans kurumuna sunulacak dosyanın hazırlanması sağlanabilecektir.

Fizibilite çalışması; temel olarak pazar, teknik ve mali (finansal) konularda yapılan araştırma ve değerlendirmeleri kapsar.

Bir fizibilite çalışması temel olarak aşağıdaki belirtilen bölümlerden oluşur:

• Pazar değerlendirmesi
• Yasal değerlendirme
• Teknik değerlendirme
• Ekonomik değerlendirme
• Mali (finansal) değerlendirme
• Risk değerlendirmesi
• Nakit akışı
• Sonuç ve öneriler

Çalışmaya konu olan yatırım projesinin niteliğine ve ilgili olduğu sektöre bağlı olarak fizibilite çalışmasının konu başlıkları farklılık gösterebilir.

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.