Finansal Ürünler & Teşvik

Finansal Ürünler ve Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının Dengelenmesi, kısa vadeli ödemelerin bir plan dahilinde Disipline sokulması, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurularak Değişimlerin belirlenerek faaliyet konusuna en uygun, en avantajlı finansal ürünlerin analiz çalışmalarıdır.

İşletme sermayesi yönetimi, yeniden değerleme, finansal risklerin (kur, faiz, likidite vb.) ölçülerek yönetilmesi ve gereklilik halinde varlık satışı vb. yöntemler ile de nakit akışı önünde girdi sağlanmasıdır.

Aşağıda yazılı başlıklara dair ortak çalıştığımız firmalardan sınırsız bilgi ve talep edilmesi halinde operasyonel destek alınmaktadır.

• Yatırım Mevzuatı ve Uygulamaları,
• Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları,
• İthalat Mevzuatı ve Uygulamaları,
• İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları,
• Finansal Kiralama Mevzuatı ve Uygulamaları,
• Yabancı Sermaye Mevzuatı ve Uygulamaları,
• Serbest Bölgeler Mevzuatı ve Uygulamaları,
• Kambiyo Mevzuatı ve Uygulamaları,
• KDV mevzuatı ve Uygulamaları

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.