Teknoloji Danışmanlığı

Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri

Günümüz iş hayatında bilişim teknolojilerinden her alanda faydalanarak güçlü ve donanımlı olmak, kurumlara büyük avantaj ve rakiplere oranla farklılıklar yaratmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki yenilikleri, güncel ve innovatif teknolojileri sizlerin adına takip ederek, ihtiyacınıza yönelik en doğru çözümü sizlere tanıştırmayı ve en iyi faydayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Sektörün hızlı değişen ve dinamik yapısına uygun genç ve profesyonel ekibimiz ile hizmet sunan ve size en uygun çözümü oluşturarak, Analiz, Optimizasyon ve Entegrasyonun her aşamasında ideal çözümler üretilerek, kurumlara temel faaliyet alanlarına daha fazla yoğunlaşabilme ve operasyonel maliyetleri minimuma indirme imkânı sağlanmaktadır.

Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri kapsamında mevcut altyapının incelenmesi, Lisanslama Çözümleri, İş Sürekliliği Çözümleri, Güvenlik Çözümleri, Bulut Bilişim Çözümleri, Teknoloji Danışmanlığı alanlarında yenilikçi bir yaklaşım ile profesyonel hizmet sağlamaktayız.

Bunların yanı sıra partnerlerimiz ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) öngördüğü prensip ve yükümlülükler çerçevesinde Türkiye’de kurulu şirketler tarafından gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenme metodolojisinin belirlenmesi ve bu metodoloji doğrultusunda Kanun’a uyumlu işleme süreçlerinin oluşturulmasını amaçlamaktayız.
Uyum projeleri bünyesinde;

• Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin, herhangi bir kişisel veri ile temas ettikleri noktadan anılan verinin şirketlere girişi ile yok edilmesi veya anonimleştirilmesine kadar geçen süreçlere ilişkin kişisel veri işleme faaliyetlerinin incelenmesi ve bu faaliyetlere ilişkin mevcut durumunun tespiti ve kişisel veri envanterinin oluşturulması,
• Hukuki uygunluk değerlendirmesi neticesinde bir hukuki değerlendirme raporu hazırlanması ve ortaya çıkan uyumsuzlukların ve risklerin giderilmesi için Kanun’a uygun alınması gereken aksiyonların önerilmesi,
• Şirket tarafından aksiyonların alınmasını sağlayacak hukuki metinlerin tasarlanması ve uygulanması çalışmalarını yapmaktayız.

Hukuk, bilişim ve süreç danışmanlığı alanlarının birbiriyle kesişen taraflarının uyumluluk süreci için kritik önem arz etmesi üçünün aynı anda ve ortak çalışma ile yürütülmesini gerekli kılmaktadır.

Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.