Firma Röntgeni

Firma Röntgeni Finansal Danışmanlık Hizmetleri

GYC&A Consulting Firma Röntgeni Finansal Danışmanlı Hizmetleri ile küçük , orta ve büyük ölçekli şahıs şirketleri ve / veya tüzel kişi firmalara pazarlama stratejilerinin belirlenmesi , satın alma, satılan malın maliyeti, satış fiyatlaması borçlanmada vade ve maliyetlerin hesaplanması ve mümkün ölçüde indirime tabi tutulması, başta personel ve işletme giderlerinin doğru yönetilmesi ve yatırım stratejilerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere işletmelerin verimlilik ve kalkınmalarına yönelik yardımcı kaliteli bir danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda müşterilerinin finansal, stratejik, yönetsel ve operasyonel alanlarda gelişmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik hizmet sağlamakta ve yol göstermekte ve bu hizmeti bir terzi titizliğinde butik hizmet vermektedir.

GYC&A Consulting, Firma Röntgeni Finansal Danışmanlı Hizmetleri kapsamında aşağıdaki başlıklarda danışmanlık çalışmalarını gerçekleştirmektedir.