Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler

Meslekî eğitim, toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan özellikle finans sektörünün içinde yer alan her seviyede ki personelin kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği genellikle akademik olmayan, çoğu zaman geleneksel özellikler gösteren eğitimlerdir.

Bankacılık Eğitimi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık sektörü işletmeler / bireyler için önemli bir yapı taşıdır. Bankalarda ki mevduattan krediye geçen süreçlerde ki tüm teknik başlıkları içeren eğitim konularını kapsamaktadır.

Katılımcı Kazanımları

Finans teknikleri ve güncel mevzuatın bilgisine sahip olmak

Katılımcı Profili

Bankada çalışan her seviyeden personel ile reel sektörden muhasebe/finans ve satış personeli

Eğitimler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Leasing (Finansal / Operasyonel Kiralama) Eğitimi

Leasing’in kelime anlamı “Kiralama”dır. Yatırımların finansmanında geleneksel olarak kullanılan öz kaynak, satıcı kredisi ve banka kredilerine alternatif olan bir finansal enstrümandır.

Finansal kiralama sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bankacılık sektörünün tamamlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Yatırımın finansmanını doğrudan sağlayan finansal kiralama şirketleri, özellikle kaynaklara erişimi sınırlı küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ);

 • Finansman olanakları ve avantajları nelerdir,
 • Ticari iş birlikleri konusunda imkânlar nelerdir,
 • Operasyonel verimlilikleri nelerdir,
 • Finansal kiralama türleri nelerdir,
 • Kimler Leasing yapabilir,
 • Finansal kiralama konusu ekipmanlar nelerdir,
 • Hangi ekipmanlarda KDV avantajı uygulanır,

Katılımcı Kazanımları

Alternatif finans teknikleri ve proaktif yönetim kavramını anlayacaklardır.

Katılımcı Profili

Finansal/Operasyonel Kiralama şirketinde ki her seviyeden personel ile reel sektörden muhasebe/finans ve satış personeli

Eğitimler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Faktoring Eğitimleri

Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat / alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetlerinin sunulduğu finansal bir enstrümandır.

Faktoring’te taraflar;

Faktor: Faktoring hizmeti veren kuruluş

Müşteri: Faktoring hizmetlerinden yararlanan taraf (satıcı)

Borçlu: Temlik konusu alacağın borçlusu (alıcı)

 • Finansman olanakları ve avantajları nelerdir,
 • Bir işlemin faktoring olması için şartlar nelerdir,
 • Faktoring türleri nelerdir,
 • Operasyonel verimlilikleri nelerdir,

Katılımcı Kazanımları

Alternatif finans teknikleri, nakit akışı yönetiminin önemini anlayacaklardır.

Katılımcı Profili

Faktoring Kiralama şirketinde ki her seviyeden personel ile reel sektörden muhasebe/finans ve satış personeli

Eğitimler için bizimle irtibata geçebilirsiniz.